JAK POMAGAMY?

Wspieramy merytorycznie obszary projektowe w zakresie wskazania optymalnych rozwiązań technologicznych konstrukcji nawierzchni asfaltowych

We współpracy z samorządami i firmami wykonawczymi realizujemy odcinki doświadczalne z zastosowaniem innowacyjnych technologii asfaltowych

Oferujemy bezpłatne szkolenia w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań asfaltowych

Prowadzimy projekty badawcze przy wsparciu ośrodków naukowych

ORLEN ASFALT

Spółka należy do koncernu multienergetycznego ORLEN i jest jednym z największych w Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego, wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. Co roku nasze produkty trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie. Zgodnie z przyjętą strategią, aktywność handlowa ORLEN Asfalt koncentruje się głównie na rynku polskim, gdzie realizujemy ok. 80 proc. sprzedaży.

W ramach segmentu asfaltowego Grupy ORLEN dostarczamy produkty z sześciu ośrodków produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce (Płock, Gdańsk, Trzebinia), Czechach (Litvinov, Pardubice) oraz na Litwie (Możejki). Rozwój technologiczny i konsolidacja sprzedaży pozwalają nam zapewnić dostępność asfaltów zgodnie z oczekiwaniami rynków. W latach 2017-2022 (przed połączeniem z Grupą LOTOS) Grupa ORLEN realizowała kontrakty średnio na poziomie ok. 1,5 mln ton asfaltów rocznie.

BIURO BADAŃ, ROZWOJU I INNOWACJI

Komórka organizacyjna spółki ORLEN Asfalt. Istnieje od początku funkcjonowania spółki, tzn. od 2003 r. Zajmuje się prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych w obszarze technologii asfaltowych oraz doradztwem w zakresie optymalnych zastosowań lepiszczy asfaltowych produkowanych przez spółkę.

Od 2003 roku jako ORLEN Asfalt:

  • zrealizowaliśmy ponad 100 projektów badawczych

  • wdrożyliśmy 16 nowych produktów

  • współpracujemy z samorządami i jednostkami akademickimi w zakresie rozwoju technologii asfaltowych przyjaznych środowisku

  • jesteśmy autorami 17 edycji Poradników Asfaltowych w czterech wersjach językowych

KONTAKT

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl