O PROGRAMIE

Innowacyjne Drogi Samorządowe to program, którego głównym celem jest poprawa jakości i rozwój dróg samorządowych w Polsce m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych.

Udział w programie pozwoli poszerzyć wiedzę na temat stosowania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w technologii budowy dróg samorządowych.

O tytuł Ambasadora w Programie Innowacyjne Rozwoju Dróg Samorządowych ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego zarządzające drogami na podległym obszarze, znajdującym się na terytorium Polski oraz realizujące inwestycje drogowe na podległym im obszarze. 

CO MOŻNA ZYSKAĆ?

Tytuł Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe

Możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach i konferencjach ORLEN Asfalt

Wsparcie merytoryczne w zakresie wskazania rozwiązań technologicznych

Możliwość zakupu produktów oferowanych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. na preferencyjnych, uzgodnionych warunkach

JAK APLIKOWAĆ?

Pobierz formularz

Wypełnij i zeskanuj

Prześlij skan za pośrednictwem strony innowacyjnedrogi.pl lub na adres ORLEN Asfalt, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

ORLEN ASFALT

ORLEN ASFALT NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN I JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWEJ DOSTAWCÓW LEPISZCZA ASFALTOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI DROGOWYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH.

W ramach konsolidacji w grupie ORLEN, spółka wspólnie z ORLEN Asfalt Česká Republika oraz ORLEN Lietuva tworzy segment asfaltowy, którego ofertę stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):

  • asfalty drogowe,

  • asfalty modyfikowane ORBITON,

  • asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,

  • asfalty wielorodzajowe,

  • asfalty przemysłowe.

KONTAKT

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl

Kontakt w sprawie udziału w Programie:
Telefon: +48 24 256 99 22
E-mail: Wojciech.Jablonski2@orlen.pl